VOGG - Kerk en Muziek nr. 3 2021

Kerk & Muziek 2023 - 3

Een overzicht van de inhoud van K&M 2023 nummer 3

Inhoud KM nr. 3 2023

Vincent de Ridder: 'Met duidelijkheid en regelmaat krijg je de mooiste gemeentezang.'

Foto cover: Vincent de Ridder aan het orgel van de Sint Bavokerk te Haarlem.

Het een en ander over Johann Sebastian Bach (2)
In een aantal artikelen zal ingegaan worden op het leven en werk van Johann Sebastian Bach(1685-1750). Ook de achtergronden zullen uitvoerig belicht worden. Marinus van Manen schrijft erover.

Vincent de Ridder: ‘Met duidelijkheid en regelmaat krijg je de mooiste gemeentezang.
Jan Kruis spreekt met de jonge organist Vincent de Ridder van de Hillegondakerk te Rotterdam.

Galante psalmvoorspelen
Een analyse van vroeg 19e-eeuwse koraalvoorspelen en hun auteur: J.G. Werner of S.A. Hempenius
Jan van der Male deed onderzoek naar het koraalboek van S.A. Hempenius.

Blik op Bijster(2)
Jan Koster geeft een vervolg aan zijn eerste artikel over Jacob Bijster. 

Een groot orgel verkleind
Sauer-orgel Julianakerk Veenendaal gerestaureerd
Jan van der Male schrijft over de restauratie van het Sauer-orgel in de Julianakerk te Veenendaal.